Krkonoše a jejich lidé v běhu času. Prameny, paměť, interpretace ve 20. století

Autor: Jan Slavíček, Jiří Kohoutek et al.
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-410-2

Dějinný vývoj regionu Krkonoš ve 20. století organicky navazoval na události předchozích staletí. Vedle odrazu „velkých“, celostátních či nadstátních dějin působila i specifická charakteristika Krkonoš jako regionu se svérázným prostředím, obyvatelstvem a vývojem. Kniha Krkonoše a jejich lidé v běhu času zachycuje vybraná témata krkonošských dějin 20. století pod zorným úhlem šesti badatelských přístupů: 1. propojuje svět tzv. „velké“ historie a tzv. „malých“, regionálních dějin, 2. tematizuje komplikovanou národnostní strukturu regionu, 3. reflektuje Krkonoše jako geograficky a socio-ekonomicky specifický region s rozvinutým turismem, 4. konceptualizuje Krkonoše jako oblast poznamenanou celou řadou diskontinuit historického vývoje, 5. vnímá, že v důsledku těchto diskontinuit došlo k zásadnímu narušení podstatné části historické paměti regionu a 6. demonstruje možnosti využití širokého spektra pramenů v regionálním výzkumu.

Publikace je vydána v rámci projektu Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci (DG20P02OVV010), díky Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

Publikace je neprodejná. Online k prohlédnutí či ke stažení v pdf verzi je přístupná na webových stránkách projektu​​​​​​​.