Krajiny barokních Čech

Autor: Robert Šimůnek et al.
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny / Historický ústav
ISBN: 978-80-7422-860-5; 978-80-7286-394-5

Kniha mapuje směry a možnosti studia barokních krajin a současně spektrum využitelných pramenů (text – obraz – mapa – terénní výzkum), jejich interpretační potenciál z hlediska historické geografie i kulturních dějin. Koncepce knihy, jejíž jednotlivé kapitoly kombinují mikro- a makropohled (sondy a jejich obecné interpretace), vychází z širšího rámce studia barokních krajin v Čechách (cca 1650–1800), nastíněného v úvodní stati.

Publikaci lze zakoupit v komerčních knihkupectvích.