Historické vodohospodářské objekty. Kritický katalog výstavy

Autor: Aleš Vyskočil, Miriam Dzuráková (edd.)
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-402-7 (Print); 978-80-7286-403-4 (On-line)

Kritický katalog k výstavě je výstupem grantového projektu NAKI, řešeného v letech 2018–2022. Představuje výsledky interdisciplinárního výzkumu, zaměřeného na identifikaci, třídění a hodnocení historických vodohospodářských objektů z hlediska památkové péče. V jednotlivých kapitolách přibližuje ideu a strukturu certifikované metodiky, výsledky analýzy celoplošných kartografických podkladů, společensko-historický kontext fenoménu vody, sumarizuje dosavadní přístup tuzemských i zahraničních památkových institucí k pestré škále vodohospodářských objektů a na příkladu pěti modelových území (povodí) s odlišnou historicko-geografickou typologií dokumentuje a analyzuje přítomnost, vývoj a památkový potenciál jednotlivých vodohospodářských systémů a objektů.

web projektu: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vhobjekty/