Židia v Slovenskom národnom povstaní. Židé v Slovenském národním povstání

Autor: Zlatica Zudová-Lešková et al.
Rok vydání: 2021
Nakladatel: Múzeum Slovenského národného povstania / Historický ústav
ISBN: 978-80-89514-97-7; 978-80-7286-384-6

Projekt Židia v Slovenskom národnom povstaní, ktorý spojil k spolupráci Historický ústav AV ČR a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, predstavuje výsledky dlhoročného bádania aktívnej účasti Židov, československých občanov, v druhej najväčšej európskej protinacistickej revolte, akú nepochybne Slovenské národné povstanie predstavovalo. Kniha v piatich základných častiach a dvadsiatich samostatných celkoch podáva nové a ucelené poznatky o rezistencii Židov v galute na území vojnového slovenského štátu, nepriateľsky a bezpríkladne zameranému práve voči vlastnému židovskému obyvateľstvu.

Knihu je možné zakúpiť na http://www.muzeumsnp.sk/archiv/kniznica-muzea-slovenskeho-narodneho-povstania/publikacie/ (jana.niederlandova@muzeumsnp.sk alebo muzeumsnp@muzeumsnp.sk).