Závlahy – znovuobjevované dědictví. Kritický katalog výstavy

Autor: Zbyněk Sviták, Aleš Vyskočil, Miloš Rozkošný (edd.)
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Výzkumný ústav vodohospodářský
ISBN: 978-80-88484-00-4 (Print); 978-80-87402-99-3 (On-line)

Kritický katalog je doplňkem k výstavě „Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ a výstupem stejnojmenného grantového projektu NAKI (2020–2022). Představuje výsledky interdisciplinárního výzkumu, zaměřeného na popsání historického vývoje realizace závlah a průmyslu spojeného s tímto oborem vodního hospodářství, identifikaci a dokumentaci historických, zaniklých i stále funkčních objektů a soustav. V jednotlivých kapitolách přibližuje ideu a cíle projektu, problematiku industriálního dědictví a památkové ochrany, typologii závlah, novodobou historii jejich realizace, současný stav a perspektivy do budoucna. V samostatné kapitole přibližuje vývoj průmyslových výrobků, strojů a vybavení pro závlahy. Součástí katalogu je také popis identifikace a dokumentace objektů v terénu a na příkladu třinácti lokalit dokumentuje jejich současný stav, historický vývoj a památkový potenciál.

web projektu: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/zavlahy/default.asp