Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě

Autor: Michaela Žáková
Rok vydání: 2021
Nakladatel: Národní archiv
ISBN: 978-80-7469-112-6

Monografie PhDr. Michaely Žákové, Ph.D. s názvem Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě byla publikována v Národním archivu. Předmětem monografie je ústav šlechtičen v Praze, který sloužil od svého založení císařovnou Marií Terezií roku 1755 jako zaopatřovací institut pro neprovdané ženy ze starobylých šlechtických rodin. Kniha mapuje vývoj instituce od jejího vzniku až do úplného zrušení na počátku 50. let 20. století.

Publikaci lze zakoupit na webových stránkách https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/publikace/detail-publikace/tereziansky-ustav-slechticen-na-prazskem-hrade.