T. G. Masaryk, Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

Autor: Karel Pichlík, Vojtěch Kessler (edd.)
Rok vydání: 2017
Nakladatel: Ústav T. G. Masaryka / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
ISBN: ISBN 978-80-86142-58-6; 978-80-87782-75-0

Závěrečný díl edice navazuje na předchozí dva svazky a shrnuje Masarykovy texty z roku 1918. Z důvodu tohoto časového vymezení nebylo zcela možné držet se pravidla přijatého v případě předchozích svazků, neboť značná část editovaných textů již nemohla být do konce války publikována. Vydání se dočkaly zejména v poválečné době formou nejrůznějších edic a sborníků. Výjimku tvoří články a interview psané přímo pro dobový tisk. Vedle nich byly také publikovány některé Masarykovy telegramy a memoranda. Rok 1918 představoval vyvrcholení Masarykovy zahraniční akce, na jejímž konci stál vznik vytouženého svobodného Československého státu.