Putování k artéské studni. O blízkých i vzdálenějších

Autor: Martin Kučera
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Ústav T. G. Masaryka
ISBN: 978-80-86142-68-5

Soubor vzpomínkových medailonů na významné představitele české kultury 20. století, s kterými se autor osobně setkával a měl příležitost je blíže poznat. Kniha je tak jistým průřezem dějin českého kulturního dění, zejména v období poválečném. Vysloveně memoárových kapitol je naproti tomu neporovnatelně méně. Autor v nich vzpomíná na své dětství v Košířích, rodiče a prarodiče, život s celoživotní chorobou a na práci s dobrovolníky z Velké války. Část textu je věnována i dějinám institucí včetně Historického ústavu Akademie věd.