Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Autor: Michaela Ryšková, Miriam Dzuráková, Renata Pavelková, Aleš Vyskočil et al.
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Národní památkový ústav / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
ISBN: 97880-88240-28-0; 97880-88240-28-6

Metodika je jedním z výstupů projektu NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu. Zabývá se objekty vodního hospodářství (přehrady, malé vodní nádrže, vodní cesty, objekty pro využití vodní energie, objekty vodárenství, stokování a čistírenství), jež posuzuje z pohledu památkové péče. Poskytuje základní orientaci v tématu, přehled typologie a nástroje k hodnocení objektů vodního hospodářství. Tomu je přizpůsobena struktura metodiky a soustředění na hodnoticí kritéria, jež nejsou dosud v památkové péči dostatečně známé a přijaté: hodnotu typologickou, hodnotu technologického toku a zapojení v širších systémech. V památkové praxi by tak měla přispět ke zlepšení v dokumentaci, hodnocení a objektivním výběru nejvýznamnějších příkladů, navržených k památkové ochraně, čímž by mohla napomoci v odstranění (nebo alespoň zmírnění) nevyváženosti ochrany jednotlivých typů vodohospodářských objektů. Metodika je určena především pro pracovníky památkové péče a státní správu. Je nástrojem pro orientaci v tématu vodního hospodářství a pro jejich hodnocení z pohledu památkové péče. Rovněž je doporučena jako výuková pomůcka pro SŠ a VŠ technického zaměření v oblasti vodních staveb a vodního hospodářství.

Web projektu: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vhobjekty/default.asp?lang=&tab=2&tab2=6&wmap