Křenová. Příběh brněnské ulice

Autor: Aleš Vyskočil, Zbyněk Sviták
Rok vydání: 2018
Nakladatel: Archiv města Brna
ISBN: 978-80-86736-59-4

Práce je historicko-geografickou analýzou vývoje předměstského celku a jeho vazby na centrum. Chronologicky je analýza ohraničena josefínskou érou a první světovou válkou, resp. vznikem Velkého Brna v roce 1919, tedy klíčovými milníky v dějinách celého brněnského prostoru. Na Křenové – ulici i stejnojmenném předměstí středověkého původu – se zrcadlí mnohavrstevné dějiny města. Její dnešní podoba je do značné míry ovlivněna bouřlivým rozvojem města v souvislosti s nástupem industrializace, stejně jako důsledky správní unifikace města a předměstské zóny. V prostoru ulice Křenová je možné pozorovat střet středověké a novověké struktury zástavby původního předměstí a industriálního sídelního novotvaru, proměnu její funkce, vliv vlastnické a katastrální roztříštěnosti na vývojovou dynamiku území, modelaci terénu pro potřeby tehdejší společnosti, mísení obytných a továrních zón, proměnu socioekonomické struktury obyvatel, motivace a podíl města na utváření předměstské zóny i neúspěšné pokusy o regulaci prostoru, které vyústily v urbanizační „chaos“. Sledovat postupný přerod lokality v jedno z brněnských dělnických předměstí i zásadní proměnu příměstské krajiny umožnila kombinace studia písemných, ikonografických a kartografických pramenů.