Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století

Autor: Jan Županič
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Agentura Pankrác
ISBN: 978-80-86781-44-0

Po staletí představovala šlechta tradiční vedoucí vrstvu evropské společnosti.  Zatímco ve starší době se se šlechtickým titulem spojovala i významná privilegia zejména v politické a právní oblasti, po roce 1848 se šlechtictví v podunajské monarchii proměnilo ve zvláštní druh státního vyznamenání, které se od ostatních lišilo především svým dědičným charakterem. Snad právě proto si zachovalo svou prestiž a mnoho významných a bohatých osob neváhalo vyložit značnou námahu, aby se do řad šlechty dostala.
Kniha je vůbec první podrobnou analýzou vývoje šlechty a šlechtické politiky v Rakousku a Uhrách v tzv. dlouhém 19. století. Na základě zevrubného rozboru archivních pramenů řeší nejen otázku udílení titulů či hierarchii šlechtické obce, ale také např. společenské postavení osob oceněných šlechtickým titulem.