Epistulae et acta Antonii Caetani 1607–1611. Pars V., Julius 1609–Februarius 1611

Autor: Antonio Caetani [Tomáš Černušák (ed.)]
Rok vydání: 2017
Nakladatel: Academia
ISBN: 978-80-200-2655-2

K prioritním úkolům Českého historického ústavu v Římě patří příprava edic zpráv papežských diplomatů u císařského dvora v Praze a ve Vídni z let 1592–1628. Jde o součást rozsáhlého a dlouhodobého mezinárodního výzkumu.
Jedním z nunciů, kteří byli činní u dvora císaře Rudolfa II., byl Antonio Caetani. V Praze působil v letech 1607–1611. Poslední svazek jeho korespondence s papežským stolcem v Římě pokrývá období od července 1609 do února 1611. Jedná se o důležitý pramen pro pochopení evropských i českých událostí této doby, jako byla krize ve vévodství Jülich-Kleve, nástupnictví po Rudolfu II., náboženská situace v Čechách po vydání Majestátu nebo formování neblaze proslulého pasovského vojska. Edice je vydána v původním italském znění s kritickým vědeckým aparátem v němčině.