Druhý poločas. Jugoslávie v době vrcholného a pozdního socialismu. Pocta Janu Pelikánovi

Autor: Milan Sovilj, Ondřej Vojtěchovský, Boris Mosković a kol.
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISBN: 978-80-7671-126-6

Jednotlivé příspěvky v této publikaci se zaměřují na politické, národnostní, kulturní, náboženské a další aspekty jugoslávského vývoje v období od šedesátých let do počátku let devadesátých, tedy během posledního čtvrtstoletí existence jednotného státu. Jejich společným jmenovatelem je bohatá heuristická základna, interpretační inovativnost i poutavý výklad, který umožňuje odhalit i dosud méně známé či nedostatečně zdůrazňované stránky z dějin pozdně socialistické Jugoslávie. Kolektivní monografie zároveň vychází u příležitosti významného životního jubilea Jana Pelikána, předního znalce dějin jihovýchodní Evropy a dlouholetého pedagoga pražské filozofické fakulty. Autoři studií jsou renomovanými odborníky, kteří v průběhu své badatelské činnosti nejen opakovaně přicházeli do kontaktu s výzkumem J. Pelikána, ale rovněž měli příležitost s ním odborně spolupracovat, stýkat se i přátelit. Publikace rovněž obsahuje rozsáhlou studii zaměřenou na publikační a profesní činnost jubilanta, stejně jako bibliografický soupis jeho textů.

Knihu je možné zakoupit v fakultním e-shopu.