Chudé aristokratky? Strategie šlechtičen k uchování společenského postavení v „dlouhém“ 19. století

Autor: Michaela Žáková
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Academia
ISBN: 978-80-200-3381-9

Práce sleduje jednu ze strategií aristokratické společnosti k uchování sociálního a ekonomického postavení elity prostřednictvím umisťování neprovdaných dcer do ženských šlechtických nadací, a to na příkladu uchazeček o prebendy Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě, nejprestižnější instituce tohoto typu v habsburské monarchii.