Československo. Dějiny státu

Autor: Jindřich Dejmek et al.
Rok vydání: 2018
Nakladatel: Libri
ISBN: 978-80-7277-572-9

Předložená kniha je prvním pokusem profesionálních historiků, především badatelů z Historických ústavů České a Slovenské akademie věd, o synoptický popis všechny základních etap vývoje československého státu od jeho zrodu v průběhu první světové války přes analýzy jednotlivých period (první republika, druhá republika, okupace, třetí republika, komunistický a postkomunistický režim) až po jeho mírovou dekompozici na dva nástupnické státy, Českou republiku a Slovenskou republiku, v roce 1992.