Národní výbor(y) a vznik Československa 1916–1918. Edice dokumentů

Autor: Jan Hálek, Boris Mosković, Petr Prokš (edd.)
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Historický ústav AV ČR / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
ISBN: 978-80-7286-409-6 (Historický ústav AV ČR); 978-80-88611-00-4 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Český národ prožil ve svých moderních dějinách řadu převratných událostí. Jednu z nejvýznamnějších představuje rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa na sklonku první světové války. Právě zmíněnému období se věnuje předkládaná edice dokumentů. Autoři přitom využili zásadní fondy především Národního archivu v Praze a Moravského zemského archivu v Brně vzniklé z činnosti Národního výboru v Praze a Národního výboru v Brně. Současně věnují pozornost také působení Zemského Národního výboru pro Slezsko, stejně jako okresních a místních národních výborů v českých zemích, dokládají tak jejich působnost ve specifických podmínkách daného regionu v přímém porovnání s centrální, okresní a místní politikou. Využili přitom fondy příslušných státních okresních archivů. Kniha je doplněna o texty z dobového tisku, pamětí a historiografií reflektující činnost národních výborů.