Cirkulární telegramy MZV, svazek III (1981–1985)

Autor: Jindřich Dejmek (ed.)
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-423-2

Třetí část projektu někdejších „tajných“ cirkulárních instrukcí a informací ministerstva zahraničí z let komunistického režimu – v pořadí již šestý svazek edice – přináší kritické vydání více než 920 dokumentů z let 1981–1985. Z chronologického hlediska jsou tedy publikovány dokumenty z třetí čtvrtiny tzv. normalizace, jejíž atmosféru výrazně poznamenaly vlivy tzv. druhé studené války. Ztroskotání předcházející politiky détente, na níž ČSSR významně participovala, definitivně vyznačil vstup sovětských vojsk do Afghánistánu a ve střední Evropě také nárůst sociálních zápasů v Polsku, vznik tamních nezávislých odborů a následné etablování vojenského režimu koncem r. 1980. Důležitou složkou tohoto období byla ovšem i jistá militarizace vztahů, jejímž symbolem bylo v r. 1983 rozmístění sovětských raket s nukleárními náložemi v Československu. Tuto atmosféru vyostřovaly ještě zápasy v rovině propagandy a ideologie. Určitý obrat v mezinárodním ovzduší signalizoval až nástup nového generálního tajemníka ÚV KSSS M. S. Gorbačova v březnu 1985, který se ovšem konkrétní politiky – a tedy i do postavení sovětských satelitů – reálněji projevil až v následujícím období.