Československá zahraniční politika po osvobození 1945. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. C/1

Autor: Jan Němeček, Jindřich Dejmek, Jan Kuklík, Daniela Němečková-Králíková, Milan Sovilj (edd.)
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-406-5

První díl (1945) poválečné řady (1945-1948) projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 236 dokumentů od května do prosince 1945, které dokumentují na bohatém pramenném materiálu z českých i zahraničních archivů (zejména velmocí) první kroky vedení osvobozeného Československa, zvláště citlivý vztah k velmocím, týkající se mj. otázky pobytu sovětských a amerických jednotek zde a přípravy a realizace jejich odchodu z osvobozené republiky, ale i hospodářských otázek, spojených s těžbou uranu, s pomocí UNRRA etc. Také se zabývá důsledky války, repatriací československých občanů, potrestáním válečných zločinců, diskusemi nad otázkami hranic československého státu, obnovou dopravních spojení i hospodářských vztahů. Stejně tak dokumentace sleduje diplomatický vývoj ve spojeneckém táboře, zejména pak proces vzniku Organizace spojených národů. Dokumenty jsou publikovány s obsáhlým poznámkovým aparátem, svazek přináší také seznam dokumentů, anglická regesta dokumentů a také jmenný rejstřík.