Babičky očima vnoučat

Autor: Jana Losová, Vojtěch Kessler, Veronika Kršková (edd.)
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-421-8

V posledních letech se ve veřejném prostoru stále častěji otevírá téma vztahu k našim nejbližším předkům, v němž právě babičky zaujímají jedno z ústředních postavení. Ze sbírky Databáze dějin všedního dne bylo pro publikaci vybráno 27 nejzajímavějších vyprávění o babičkách z předminulého, minulého a počátku tohoto století. Vzpomínky zachycují babičky tak, jak se jeví v očích svých vnoučat – také již babiček a dědečků. Smyslem edice je dokumentovat podmínky každodenního života. Je to cíl nadmíru aktuální, protože kdo ze střední nebo mladší generace si dnes ještě dokáže představit, jak se žilo v době před zavedením elektřiny, jak se na začátku 20. století pracovalo na zemědělské usedlosti nebo jak se v dobách habsburské monarchie chodilo do školy? Vzpomínky starších lidí na dobu jejich dětství jsou nenahraditelným pramenem pro studium dějin „všedního“ dne. Publikováním se tyto vzpomínky zachovávají pro příští generace a současně mohou být cenným zdrojem informací, které se v současných rodinách v rámci rodinné paměti již netradují. Babička se tak nejen v české kultuře stala jakousi zástupnou figurou, skrze kterou můžeme analyzovat nejen vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, ale i dobové tradice, zvyky a procesy. Jakou úlohu budou babičky v rychle se měnící společnosti naplňovat, ukáže budoucnost.