EN CZ

Výběrové řízení - postdoktorand

Ředitel Historického ústavu Akademie věd České republiky (Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9) vypisuje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO POSTDOKTORANDA na 12–24 měsíců s nástupem 1. 7. 2023.

Badatelské zaměření v souladu s hlavním profilem výzkumu instituce: evropské/světové dějiny od raného středověku do 20. století.

Místo není vypisováno na konkrétní vědecké oddělení Historického ústavu.

Požadavky na uchazeče: titul Ph.D., Dr. či jejich ekvivalent, v době podání návrhu (30. 4. 2023) maximálně 2 roky po obhájení disertace (lhůta se prodlužuje o mateřskou/rodičovskou dovolenou); pokročilá znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina).

Podmínka přijetí: Avizované místo je součástí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech, nejprve v Historickém ústavu AV ČR, následně na AV ČR. Finální rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu učiní Akademická rada AV ČR. V obou kolech jsou odbornou komisí posuzovány dodané písemné podklady uchazeče.

Historický ústav AV ČR si vyhrazuje právo uvedené pracovní místo neobsadit.

Místem výkonu pracovní činnosti je Česká republika.

Přihláška: 1) motivační dopis; 2) strukturovaný životopis (je třeba uvést datum obhájení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu; současně je možné připojit za životopis jako další listy doporučující dopisy o působení postdoktoranda na zahraničních pracovištích); 3) bibliografie publikovaných prací; 4) prostá kopie diplomu nejvyššího dosaženého kvalifikačního stupně; 5) název a charakteristika postdoc projektu s plánovanými výstupy (max. 2 strany); 6) prohlášení o preferované době trvání podpory (12–24 měsíců).

Motivační dopis, strukturovaný životopis i postdoc projekt je nutné dodat v angličtině.

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu: klickova@hiu.cas.cz nejpozději do 2. 4. 2023.

Publikováno
2. 2. 2023
Zveřejnil
Zuzana Vařáková