EN CZ

Návštěva premiéra v Českém historickém ústavu v Římě

Při cestě do Vatikánu 9. června 2022 navštívili premiér Petr Fiala a vicepremiér Marian Jurečka Český historický ústav v Římě, sídlící v české Papežské koleji Nepomucenum. Ve studovně tohoto zahraničního pracoviště Historického ústavu AV ČR se seznámili s výzkumným programem ústavu a jeho hlavními výstupy – zásadními pramennými edicemi a monografiemi.

Foto: Anna Šafářová, Český historický ústav v Římě

Publikováno
9. 6. 2022