EN CZ

Mezinárodní ediční projekt Acta Unitatis Fratrum – Akta jednoty bratrské

Ediční řada Acta Unitatis Fratrum. Prameny k dějinám jednoty bratrské v 15. a 16. století je vydávána Historickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., a Direkcí evropské kontinentální provincie Jednoty bratrské – Unitas Fratrum.

Leták CZ     Flyer DE

V roce 2014 byla navázána mezinárodní spolupráce na projektu Acta Unitatis Fratrum – Akta jednoty bratrské, na němž se vedle HÚ podílejí Univerzita ve Stuttgartu, Technická univerzita v Drážďanech a Vysoká škola teologická v Elstalu. Jde o interdisciplinárně pojatý projekt, jehož cílem je zpřístupnění pramenného korpusu evropského významu odborné veřejnosti z historických, teologických, filologických a kulturně-historických disciplín. V roce 2018 byl vydán první svazek regestové edice v německém nakladatelství Harrasowitz, v roce 2021 byl dokončen první svazek české mutace. Roku 2022 byla publikována kolektivní monografie Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800). Traditionen – Akteure – Praktiken (eds. Joachim Bahlcke – Jiří Just – Martin Rothkegel). V roce 2023 bude vydán druhý svazek německé jazykové verze, další budou následovat během několika příštích let.

Publikováno
22. 5. 2023