EN CZ

Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách byla udělena prof. Christianu Lübke

Ve čtvrtek 21. března 2024 byl oceněn Čestnou oborovou medailí Františka Palackého za zásluhy v historických vědách za mimořádný přínos historickému výzkumu a trvalou podporu českého akademického prostředí prof. Christian Lübke. Medaile mu byla udělena na návrh ředitele Historického ústavu AV ČR.

Vědecká kariéra prof. Christiana Lübke se odehrávala na těch nejvýznamnějších akademických pracovištích. Studoval na univerzitách v Mnichově a Giessenu. Jako vědecký spolupracovník působil na Friedrich-Meinecke- Institut, Freie Universität Berlin a od r. 1996 jako vedoucí projektu v Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig (GWZO), kde se později, totiž v r. 2007, stal ředitelem Leibnitz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Prof. Lübke vyučoval také na univerzitách v Greifswaldu a Lipsku. Stále působí v řadě vědeckých historických komisí a je řádným členem Saské akademie věd. Odborně se soustředí na historický vývoj střední a východní Evropy v jeho dlouhodobé perspektivě a kontextu

Dosavadní vědecká práce pana prof. Lübke je úctyhodná, čítá řadu monografií a nepočítaně dílčích vědeckých studií roztroušených po špičkových světových periodikách. V mnoha ohledech výzkumy prof. Lübke navazují na práci jeho učitele, prof. Herberta Ludata. Z prvních významných samostatných vědeckých počinů je zde nutné zmínit mnohasvazkové dílo Regesten zur Geschichte der Slawen an Elbe und Oder, věnované raně středověkému slovanskému osídlení střední Evropy v historických dokumentech. Další významnou publikací je Arbeit und Wirtschaft im östlichen Europa, která sice není rozsahem autorovou největší prací, ale která vyvolala velkou odezvu napříč celou historickou obcí a silnou rezonanci měli i v české akademické obci. Zmínit nutně musím také knihu a původně i habilitační spis prof. Lübke Fremde im östlichen Europa. Byla to právě tato kniha, v níž se naplno projevily vědecké schopnosti a kvalifikace autora. Právě zde prokázal schopnost uchopit svébytný historický vývoj střední a východní Evropy inovativním způsobem, když dokonalým způsobem propojil vědecké výzkumné metody historie, archeologie, filologie, dějin umění, etnografie a svým způsobem i sociologie. Tato práce se stala odrazovým můstkem pro další směřování historického výzkumu střední a východní Evropy nejen v Německu, ale i v globálním historickém bádání.

Laudatio pronesla vedoucí Oddělení dějin středověku PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (z Historického ústavu AV ČR).

Více ZDE.

Publikováno
23. 3. 2024