Contact

Prague headquarters

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
tel: +420 225 443 252, +420 286 887 513
email: sekretariat@hiu.cas.cz

Data mailbox ID: fr7nphp
Mailroom
IČ: 67985963
DIČ: CZ67985963
Komerční banka, a.s.
Account No: 19-2795200207/0100
IBAN: CZ44 0100 0000 1927 9520 0207
SWIFT: KOMBCZPPXXX


Brno Branch

Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Veveří 967/97, 602 00 Brno
tel: +420 532 290 500
email: sekretariat.hiu@brno.avcr.cz


External Site České Budějovice

Historický ústav AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště České Budějovice
Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
tel: +420 601 386 093
email: sterneck@hiu.cas.cz


Czech Historical Institute in Rome

Istituto Storico Ceco di Roma / Český historický ústav v Římě
Via Concordia 1, 00 183 Roma, Italy
tel: +39 06 700 0645

Secretary of the Czech Historical Institute in Rome
PhDr. Jiřina Jedináková
email: jedinakova@kav.cas.cz