Management

Director

Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
tel.: +420 225 443 252
email: holy@hiu.cas.cz

Statutory Deputy Director

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
tel.: +420 286 892 533, +420 225 443 307
email: dolezal@hiu.cas.cz

Deputy Director for Science

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
tel.: +420 225 443 246
email: zelenka@hiu.cas.cz

Scientific Secretary

PhDr. Michaela Žáková, Ph.D.
tel.: +420 225 443 244
e-mail: zakova@hiu.cas.cz

Head of the Secretariat

Mgr. Bc. Barbora Kličková
tel.: +420 225 443 243
email: klickova@hiu.cas.cz

Mgr. Hana Čepeláková
parental leave

Website and Eshop Administrator

Mgr. Zuzana Vařáková
e-mail: web@hiu.cas.cz

Assistant to the Director

Mgr. Dominika Schejbalová
tel.: +420 225 443 252
tel./fax: +420 286 887 513
email: sekretariat@hiu.cas.cz

Director of Brno Branch 

Mgr. Milan Řepa, Ph.D.
tel.: +420 532 290 508
email: repa@brno.avcr.cz

Head of the Secretariat Brno Branch

Lenka Smolíková
tel.: +420 532 290 500
email: sekretariat.hiu@brno.avcr.cz

Head of External Site České Budějovice

Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.
tel.: +420 225 443 252
email: sterneck@hiu.cas.cz

Director of the Czech Historical Institute in Rome

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
tel.: +420 225 443 318
email: panek@hiu.cas.cz

Secretary of the Czech Historical Institute in Rome

PhDr. Jiřina Jedináková
email: jedinakova@kav.cas.cz