Catalogues

Catalogue of the Institute of History library, Brno branch – books
Catalogue of the Institute of History library, Brno branch – periodicals

Aktuální dostupnost publikací požadovaných k prezenčnímu studiu si, prosím, předem ověřte na kralova@brno.avcr.cz, případně telefonicky na +420 532 290 501.

Absenční výpůjčky knih a výpůjčky týkající se periodik vyřizuje paní Jana Králová. 

Contact

Jana Králová
tel: +420 532 290 501
email: kralova@brno.avcr.cz