Related grants

Historický atlas měst České republiky, GAČR, 1994‒2015: 404/94/0883, HÚ AV ČR, 404/97/0651, HÚ AV ČR, 404/00/1706, HÚ AV ČR, 404/03/1081, HÚ AV ČR, 404/06/1260, HÚ AV ČR, 404/09/0897, HÚ AV ČR, 13-114 25S, HÚ AV ČR

Proměny regionu a města Kladska v dějinách střední Evropy. Mapy, plány, rekonstrukce, GAČR, 2002‒2004, 404/02/0489/A, Univerzita Hradec Králové, HÚ AV ČR

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů, NAKI I, 2011–2015, DF11P01OVV021, VÚGTK, HÚ AV ČR, http://naki.vugtk.cz/en/, Historické krajiny/Historical Landscapes, http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/

Výzkumné centrum historické geografie, projekt excelence základného výzkumu, GA ČR, 2012‒2018, P410/12/G113, HÚ AV ČR, PřF UK (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje), https://www.historickageografie.cz/en

Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis, Network Cooperation in the Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 2013‒2015, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

Český historický atlas, NAKI II, 2016‒2020, DG16P02H010, HÚ AV ČR a ČVUT
http://peso.fsv.cvut.cz/naki/cha/index.html, https://cha.fsv.cvut.cz/projekt/en/index.html#top
https://cha.fsv.cvut.cz/, https://cha.fsv.cvut.cz/en/

Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru), NAKI II, 2018‒2022, DG18P02OVV015, FF UHK, HÚ AV ČR, ČVUT
https://www.kralovskavennamesta.cz/, https://www.kralovskavennamesta.cz/en/index.html

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu, NAKI II, 2018‒2011, DG18P02OVV019, NPÚ, HÚ AV ČR, VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
http://www.hiu.cas.cz/projekty/historicke-vodohospodarske-objekty-jejich-hodnota-funkce-a-vyznam-pro-soucasnou-dobu

Správa území v prostoru a čase. Interdisciplinární pohledy na vývoj a diferenciaci vlastnictví, správy a administrativního členění v českých zemích v době novověku, TAČR, TL02000534, od 2020, ČVUT, HÚ AV ČR 

Strategie AV 21, Paměť v digitálním věku. Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku, Mapový portál Historického atlasu měst ČR, http://towns.hiu.cas.cz/en/

Strategie AV 21, Paměť v digitálním věku. Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku, Národnostní diverzita na mapách českých zemí – kartografický obraz a realita doplnění adresy na webu HÚ