Publications


Dana Dvořáčková-Malá, Jan Hirschbiegel, Robert Šimůnek, Sven Rabeler, Jan Zelenka (Hrsg.), Räume höfischen Lebens, Thoerbecke, Ostfildern 2023.


Dana Dvořáčková-Malá, Courts and Residences in Transformations of Time, Historický ústav, Praha 2023, 444 s.


Dana Dvořáčková-Malá, Kristýna Solomon, Michel Margue (Hgg.), Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter, Thelem 2021, 222 s.


Dana Dvořáčková-Malá, Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy, Historický ústav, Praha 2020, 360 s.


Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv, Dvůr a církev v českých zemích středověku, Historický ústav, Praha 2017, 249 s.


Tematické číslo – Životní úroveň dvorské společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2, Historický ústav, Praha 2016, 165 s.


Oldřich z Etzenbachu, Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku, překlad, úvodní studie a komentáře Dana Dvořáčková-Malá, Argo, Praha 2015, 340 s.
Více


Tematické číslo – Dvorské otázky doby Jiřího z Poděbrad, Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 17, č. 2, Historický ústav, Praha 2014, 180 s. 


Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Ženy a děti ve dvorské společnosti, Historický ústav, Praha 2015, 198 s. 


Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav, Praha 2014, 626 s.            


Curia regis, curia reginalis. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej - stan badań i postulaty badawcze, Bożena Czwojdrak, Agnieszka Januszek-Sieradzka (edd.), Sandomierz 2014, 100 s. 


Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců, Historický ústav, Praha 2011, 309 s.  


Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, 549 s. 


Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti, Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, 510 s. 


Dvory a rezidence ve středověku, Dana Dvořáčková-Malá (ed.), Praha 2006, 290 s.