Awards

„Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum“ za rok 2004 za projekt Historický atlas měst České republiky, udělena 8. listopadu 2004;

 „Cena Wacslawa Felczaka a Henrika Wereszyckého“ za výstup grantového projektu GA ČR: Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas, udělena 13. 12. 2007 na Jagellonské univerzitě v Krakově;
„Kniha roku 2014“, cena nakladatelství Academia za vědecký výstup Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, udělena 23. 3. 2015. Udělilo nakladatelství Academia.
 „Magnesia litera“ v kategorii Nakladatelský čin Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, udělena 14. 4. 2015. Udělilo Sdružení Litera.

„Mapa roku 2014“, cena Kartografické společnosti ČR za vědecký výstup Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, udělena 14. 5. 2015. Udělila Kartografická společnost ČR.

„Slovník roku“, Cena poroty JTP za encyklopedické dílo historické Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, udělena 15. 5. 2015. Udělila Jednota tlumočníků a překladatelů.

„Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2014“ (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014), udělena 22. 6. 2015. Udělily Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových.

„Cena Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu“ (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014), udělena 24. 9. 2015. Udělil předseda AV ČR.

„Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ (Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019), udělila předsedkyně AV ČR 13. 7. 2020.

„Cena nakladatelství Academia za rok 2019“ v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za rok 2019 (Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019).

„Mapa roku 2019“, kategorie Atlasy, soubory a edice map (Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019), udělila Česká kartografická společnost.