Oddělení dějin 20. století

Zaměření oddělení

Oddělení se zabývá dějinami českých zemí a Československa v kontextu evropských dějin 20. století. V centru pozornosti jsou zejména politické a sociální dějiny a také dějiny mezinárodních vztahů v příslušném období. Významnou složkou je zpracování a vydávání kritických edic pramenů. Členové oddělení vyučují na fakultách Univerzity Karlovy, na fakultách Masarykovy univerzity, Univerzitě Pardubice, Univerzitě Hradec Králové, Jihočeské univerzitě a dalších vysokých školách. Podílejí se na další spolupráci se sférou vysokoškolského i středoškolského vzdělávání a na popularizaci výsledků výzkumu v médiích i formou výstav. 

Hlavní výzkumné projekty

  • Československo, součást evropské a světové politiky
  • Střední Evropa mezi demokracií a totalitou: modernita, gender, násilí a paměť
  • Národnostní otázka a interetnické vztahy ve středoevropském prostoru
  • Sociální, náboženské a kulturní kontexty vývoje moderní společnosti

Ediční řady

  • Dokumenty československé zahraniční politiky
  • Programy politických stran

Periodika oddělení

  • Slovanský přehled
  • Moderní dějiny

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-15238S
Družstevnictví a politika za první Československé republiky
Mezioborově založený projekt se soustředí na problematiku družstev a družstevního hnutí v gravitaci politických...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: DG20P02OVV010
Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci
Krkonoše jsou oblast poznamenaná ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné radikální politické...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-19459S
Středoevropské pohoří Krkonoše 1890–1950: modernita, turistika, nacionalismus
Projekt usiluje zkoumat vztahy mezi moderní horskou turistikou, ochranou přírody a nacionalistickou politikou v Krkonoších...
Více