Oddělení dějin 19. století

Zaměření oddělení

Oddělení se zaměřuje na výzkum politických, sociálních, hospodářských a každodenních dějin českých zemí v období od konce 18. století do vzniku Československa v kontextu vývoje habsburské monarchie, střední, východní a jihovýchodní Evropy. Pracovníci oddělení popularizují výsledky základního výzkumu v televizi, rozhlase, tisku a také prostřednictvím přednášek pro širší veřejnost. Zároveň se spolupodílejí na koncipování učebnic dějepisu pro základní, střední a odborné školy a na univerzitní výuce moderní historie a českého dějepisectví na filozofických, pedagogických a sociálních fakultách Karlovy a Masarykovy univerzity.

Hlavní výzkumné projekty

 • Vznik a vývoj kolektivních identit v českých zemích
 • Politická, sociální a ekonomická modernizace české a německé společnosti v českých zemích
 • Vývoj sociální otázky ve středoevropském prostoru
 • Místa paměti české a středoevropské společnosti
 • Family business history
 • Slovanský kontext českých dějin

Ediční projekty oddělení

 • Dějiny všedního dne
 • Politické programy konzervativního a ústavověrného velkostatku

Periodika oddělení

 • Moderní dějiny
 • Slovanský přehled

Spravované fondy a sbírky

 • Sbírka psaných a digitalizovaných pamětí všedního dne

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-02699S
Židé v Černé Hoře: od neviditelnosti k obci
Projekt se zaměřuje na dosud prakticky neprozkoumanou problematiku moderních dějin a současnosti židovské komunity...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2019–2022
| ID projektu: GA19-09017S
Česká univerzitní polonistika do roku 1939 (od polonofilství k systematickému bádání o dějinách polského jazyka a literatury)
Projekt je zaměřen na výzkum dějin české polonistiky v její univerzitní podobě až do roku 1939. Sleduje vývoj...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2018–2022
| ID projektu: DG18P02OVV019
Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu
Projekt si klade za cíl přispět k poznání, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií...
Více