Oddělení biografických studií

Zaměření oddělení

Oddělení připravuje k vydání Biografický slovník českých zemí a jeho členové se věnují metodám a teoretickým problémům biografickému výzkumu, zpracovávají formou studií, článků a monografií životní osudy osobností působících v českých zemích.

Hlavní výzkumné projekty

  • Příprava, zpracování a koordinace biografických hesel pro Biografický slovník českých zemí
  • Spolupráce s redakcí Rakouského biografického lexikonu, Biografického lexikonu Slovenska a obdobných institucí v zemích našich sousedů
  • Biografie tvůrců a nositelů českého národního mýtu – životopisy více a méně známých osobností, které profilovaly společenský, politický, kulturní, vědecký, hospodářský vývoj českých zemí

Spravované fondy a sbírky