Student migration, scholarly networks and book culture. Basel and the Swiss Academies in their Relations to (East)Central Europe 15th–17th centuries

konference, Pro odborníky
14. 6. 2022 – 15. 6. 2022
Velká zasedací síň Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1

Program_EN_DE

Historický ústav AV ČR, v. v. i. pořádá ve spolupráci s Univerzitou v Bernu, Univerzitou v Postupimi a Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na pozdně středověké a raně novověké dějiny švýcarských vysokých škol, zejména pak univerzity v Basileji. Téměř dvacet odborníků z různých částí světa (Německa, Švýcarska, České republiky, Polska, Maďarska a Spojených států amerických) představí své výzkumy v oblasti předmoderních dějin školství, vědy, náboženství, myšlení a akademických kontaktů.

Jednacími jazyky konference jsou angličtina a němčina.

Kontakt: swissuni22@hiu.cas.cz

Všechny události
konference, Pro odborníky
14. 6. 2022 – 15. 6. 2022
Velká zasedací síň Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1