PhDr. Eva Irmanová, CSc.

vědecká pracovnice Oddělení dějin 20. století

Praha
+420 225 443 323

Odborné zaměření

moderní dějiny Maďarska a Slovenska ve středoevropském kontextu

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1960–1965: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Čeština – dějepis – maďarština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová a disertační práce: Funkce humoru v próze Karla Čapka

1970: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1992: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Ústav dějin střední a východní Evropy Československé akademie věd (nyní Historický ústav Akademie věd České republiky), disertační práce: Kádárismus jako fenomén socialismu / Kádárismus as Phenomenon of Socialism

Zahraniční stáže a stipendia

11–12/1992: studijní pobyt v Südostinstitut, Mnichov
Měsíční studijní pobyty v Bratislavě, Historický ústav SAV (1994–2017) a v Budapešti, MTA Történettudományi Intézete (od 1990)

Mezinárodní granty a projekty

1995–1997: Transformace idejí liberalismu v prostředí střední a jihovýchodní Evropy / A transformation of the philosophical thought of Central and Southeastern Europen milieu, poskytovatel: Středoevropská univerzita (Central European University), zařazení: History, hlavní řešitelka 

2016–2018: Czechoslovak-Hungarian diplomatic and political relations 1938–1939, 1945–1948, 1956–1968 and the situation of the Hungarian Minorites in Czechoslovakia / Československo-maďarské diplomatické a politické styky 1938–1939, 1945–1948, 1956–1968 a postavení maďarské menšiny v Československu, poskytovatel: AV ČR, bilaterální mobilitní projekt, reg. č. MTA-16-04, odpovědná řešitelka, příjemci: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Research Centre for the Humanities Institute of History, Hungarian Academy of Science

2019–2021: Czechoslovak-Hungarian diplomatic and political relations and the situation of the Hungarian minority in Czechoslovakia between 1918–1939. National and minority conflicts between the powers ratio of the great powers / Československo-maďarské diplomatické a politické styky a postavení maďarské menšiny v Československu v letech 1918–1939. Národní a menšinové konflikty ve velmocenském prostoru, poskytovatel: AV ČR, bilaterální mobilitní projekt, reg. č. MTA-19-09, odpovědná řešitelka, příjemci: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Research Centre for the Humanities Institute of History, Hungarian Academy of Science

Tuzemské granty a významné projekty

1999–2001: Maďarsko a Versailleský mírový sytém / Hungary and the Versailles system, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/99/0224, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

1999–2001: Výklad společných dějin - fenomén nacionalismu v maďarsko-slovenských vztazích v 19. a 20. století / The Explanation of Common History - the Phenomenon of Nationalism in Hungarian-Slovak Relations During the 19-20th Centuries, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A9015908, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2002–2003: Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989 / Hungarian Minority in Slovakia and its Place in Slovak and Hungarian Foreign Policy after 1989, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A7015201, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2003–2005: Maďarsko v éře sovětizace /Hungary in the Era of Sovietization; poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/03/0043, hlavní řešitelka, příjemce: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

2008–2010: Česko(slovensko)-maďarské diplomatické vztahy 1918–1938 / Czech(Slovak)-Hungarian Diplomatic Relations 1918–1938, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A800150801, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (od 1994)

Členství v redakčních radách

členka redakční rady časopisu Slovanský přehled

Významná ocenění

2010: Důstojnický kříž Řádu Maďarské republiky za zásluhy

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací