Mgr. Olga Hájková

projektová pracovnice NAKI II č. DG20P02OVV010

Praha
+420 225 443 339

Odborné zaměření

regionální historie Krkonoš a Podkrkonoší, archeologie novověku a vysokohorského prostředí, muzeologie, knihovnictví 

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–2000: bakalářské studium (Bc.), obor: Středověká archeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, bakalářská práce: Středověká odpadní jímka domu čp. 38/1 ve Filištínské ulici v Chrudimi a její přínos pro poznání historie domu a parcely / A medieval cesspit from Filištínská Street, house no. 38/I in Chrudim and its contribution to the knowledge to the history of the house and plot

2000–2002: magisterské studium (Mgr.), obor: Archeologie, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, magisterská práce: Novověké osídlení Krkonoš z pohledu archeologie / Modern settlement of the Giant Mountains/Krkonoše from the point of view of archeology

Tuzemské granty a významné projekty

2020–2022: Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci / Historical sources of Krkonoše: Development of a system of record keeping, processing and presentation of (historical) sources for the history and for the culture of Krkonoše and its use in research and in education, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG20P02OVV010, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., další účastník projektu: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

2020–2023: Historie a kultura lidské péče o krkonošské bezlesí od pravěku po současnost /  History and culture of human care for the Krkonoše forest-free areas from prehistory to the present, poskytovatel: MŽP ČR, program: Operační program Životní prostředí, hlavní řešitelka, příjemce: Správa Krkonošského národního parku

Členství v redakčních radách

členka redakční rady Opera Corcontica (2008–2013) 
členka redakční rady Krkonoše – Jizerské hory (od 2011)

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací