PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

vědecká pracovnice Oddělení dějin raného novověku

Praha

Odborné zaměření

dějiny jednoty bratrské, městské a kulturní dějiny v raném novověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2003–2009: magisterské studium (Mgr.), obor: Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století aneb kněžský dorost z Archivu Matouše Konečného / Students of the Unity of Brethren at the beginning of the 17th century or Priests-to-be from the Archives of Matouš Konečný

2010: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2009–2015: doktorské studium (Ph.D.), obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Studium a korespondence kněžkého dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618 / Study and correspondence of the priests-to be of the Unity of Brethren in the years 1610–1618

Mezinárodní granty a projekty

2010–2011: Victims of Human Experiments under National Socialism; hl. řešitel: Prof. Paul Weindling, Oxford Brookes University – School of Arts and Humanities (Great Britain), pomocná odborná síla

Tuzemské granty a významné projekty

2009–2011: Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století / Students of the Unity of Bbrethren at the beginning of the 17th century, poskytovatel: GA UK, reg. č. 46909, řešitelka, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2010–2011: Modernizace a rozšíření studijních programů v rámci oboru archivnictví a pomocné vědy historické / Modernization and upgrade of the study programmes within the branch of the Archive Studies and Auxiliary historical Sciences, poskytovatel: Evropský sociální fond, OPPA CZ.2.17/3.1.00/31168, členka týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2016–2018: Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině 17. století / Bohemian Brethren Nobility in Bohemia and Moravia. Formation of noblemenʼs confessional identity and its changes in the 1st half of the 17th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA16-11332S, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2020–2022: Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. století / Confessional plurality and book culture in the milieu of the Unity of the Brethren at the beginning of the 17th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA20-10953S, řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Významná ocenění

2010: Cena Česká hlava v kategorii Gaudeamus
2010: Cena Jana Palacha Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za mimořádný přínos magisterské diplomové práce

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací