Mgr. et Mgr. Klára Andresová

doktorandka Oddělení biografických studií

Praha
+420 225 443 234

Odborné zaměření

dějiny raného novověku, dějiny knižní kultury, vojenské dějiny, dějiny vědy a techniky, biograficko-lexikální výzkum

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2008–2011: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Život žoldnéře za třicetileté války v kontextu českých zemí / Czech Lands' Thirty Years War Mercenary's Life

2011–2014: magisterské studium (Mgr.), obor: Informační studia a knihovnictví – specializace Knihověda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Zámecká knihovna na Hrádku u Nechanic / Castle Library Hrádek u Nechanic

2012–2015: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – specializace České raně novověké dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Vojenské tábory v prostoru střední Evropy v letech 1550–1650 / Middle European Military Camps in 1550–1650

2015–dosud: doktorské studium, obor: Informační věda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Tištěné raně novověké vojenské příručky / Printed early Modern Military Manuals

Zahraniční stáže a stipendia

6–7/2016: University of St Andrews, Universal Short Title Catalog (USTC)

Tuzemské granty a významné projekty

2018: Raně novověké vojenské příručky středovýchodní Evropy / Early Modern Military Handbooks from East-Central Europe, poskytovatel: GA UK, č. 620618/2018, hlavní řešitelka