Generální heslář Biografického slovníku českých zemí

Generální heslář Biografického slovníku českých zemí (dále BSČZ) se začal budovat od roku 1990 jako východisko pro vydávání univerzálního generačního lexika, které si klade za cíl přinést základní vědecky ověřené informace o životě, činnosti a díle osobností politického, společenského, hospodářského, technického, vědeckého, kulturního a všech dalších oblastí života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v průběhu celých dějin. Původně byl založen a vytvářen jen jako lístkový katalog obsahující životní data zařazené osoby, stručnou charakteristiku jejího povolání a s ní spojenou základní bibliografii. Koncem roku 2014 se redakce BSČZ rozhodla zveřejnit generální heslář formou přístupného portálu a od poloviny roku 2015 jsou tak shromážděná data k dispozici veřejnosti. V roce 2016 byl na těchto stránkách zveřejněn obsah prvních patnácti sešitů, které jsou v současnosti v tištěné podobě již zcela rozebrány, a biogramy v nich uveřejněné jsou dnes tedy dostupné i na těchto stránkách. Od 16. sešitu jsou do databáze postupně převáděny i další sešity přibližně s ročním zpožděním od jejich tištěného vydání. V elektronické podobě slovníku jsou postupně odstraňovány omyly a nedostatky, které se s odstupem času, který uplynul od tištěného vydání, podařilo opravit či doplnit. K heslům jsou postupně též připojovány portréty a další obrazová příloha.

Databáze je volně dostupná z:
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/Hlavn%C3%AD_strana

Kontakt

Mgr. et Mgr. Klára Andresová Skoupá
tel.: +420 225 443 234
e-mail: andresova@hiu.cas.cz