Česko-ruská komise historiků a archivářů

Aktivity komise

Statut Česko-ruské komise historiků a archivářů

1. Společná ustanovení

Obě části Česko-ruské komise historiků a archivářů jsou zřízeny rozhodnutím Národních komitétů historiků.
Úkolem komise je všestranně podporovat vědeckou a odbornou spolupráci historiků a archivářů v nejrůznějších formách a institucionálních rovinách. Nenahrazuje přitom vzájemné iniciativy, kontakty a činnost vědeckých ústavů, vysokých škol a archívních pracovišť, ale uskutečňuje své plány ve spolupráci s těmito pracovišti. Společná zasedání obou částí Komise, spojená většinou s vědeckými konferencemi, se konají zpravidla jednou za rok, případně i v jiných časových periodách, a to střídavě v České republice a v Ruské federaci. Obě části Komise se dohodly na vzájemné spolupráci.
V dalším postupují obě národní části podle svých specifických podmínek.

2. Statut české části Česko-ruské komise

Existence a práce Komise se považuje za součást aktivit vyplývajících z kulturní dohody mezi Ruskou federací a Českou republikou. Její činnost proto vychází ze spolupráce s příslušnými odbory ministerstva zahraničních věcí, ministerstva kultury, ministerstva školství, práce a tělovýchovy a s jinými státními institucemi.
Členové Komise jsou jmenováni na návrh archívních a vědeckých institucí předsedou Komise. Orgány Komise tvoří předseda, místopředseda a tajemník, kteří jsou voleni z řad členů Komise. Právo zúčastnit se volby orgánů Komise mají členové Komise.
Pracovní program Česko-ruské komise historiků a archivářů se konkretizuje a hodnotí na schůzkách Komise.
Vědecký zájem obou částí Komise se bude v nejbližších letech soustřeďovat především na neprozkoumané či zkreslené a falzifikované otázky novodobých a soudobých dějin, zejména na otázky vzájemných česko-ruských vztahů. Komise bude podněcovat a koordinovat práce na společně dohodnutých edicích historických pramenů, na samostatných monografiích a syntetizujících sbornících. Neuzavírá se ani jiným druhům spolupráce.
Komise pořádá vědecké konference, semináře i jiná setkání tohoto druhu, podporuje vzájemný pramenný výzkum, práci na společných edičních projektech a publikacích.
Komise se bude podílet ve spolupráci s jednotlivými historickými ústavy, historiografickými pracovišti vysokých škol i s jednotlivci na vytváření pracovních týmů realizujících dohodnuté projekty, případně připravujících projekty nové.

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Předseda

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Tajemník

PhDr. Emil Voráček, DrSc.

Členové

předseda – doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
tajemník – PhDr. Emil Voráček, DrSc.(Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Lukáš Babka (Slovanská knihovna Praha)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univ. Brno)
prof. Mgr. Vratislav Doubek, PhD. (Masarykův ústav - Archiv AV ČR Praha)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univ. Brno)
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
Mgr. David Hubený, Ph.D. (Národní archiv Praha)
PhDr. Stanislav Kokoška (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK Praha)
PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (Národní archiv Praha)
doc. PhDr. Helena Nosková, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, v. v. i.)
prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc. (Fakulta sociálních věd UK Praha)
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Masarykův ústav - Archiv AV ČR)
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)
PhDr. Jiří Úlovec (Archivní správa MV Praha)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno)
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací