EN CZ

Výběrové řízení - výzkumný pracovník

Ředitel Historického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Výzkumný pracovník (celý úvazek). 

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání z oboru historie, popř. příbuzného oboru, dosažené Ph.D. či jeho ekvivalent se zaměřením na dějiny staršího středověku, zkušeností v transdisciplinárním a komparativním výzkumu v širším (středo)evropském měřítku, dobrá znalost němčiny a dalšího světového jazyka, odpovídající publikační činnost. 

Uchazeč/uchazečka zašle motivační dopis, strukturované CV, bibliografii a kopii dokladů o vzdělání nejpozději do 31. 5. 2023 elektronicky na adresu personalistky p. Pavlíny Šubrové: subrova@hiu.cas.cz.

Historický ústav AV ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení v jakékoli jeho fázi zrušit.

Publikováno
4. 4. 2023
Zveřejnil
Zuzana Vařáková