EN CZ

Výběrové řízení - ředitel pracoviště

Rada Historického ústavu Akademie věd ČR (HÚ AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

ŘEDITEL PRACOVIŠTĚ

Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2027

Požadavky:
•   svéprávnost,
•   bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
•   vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti HÚ AV ČR,
•   významné tvůrčí výsledky v oblasti historie, příp. příbuzných disciplín,
•   organizační schopnosti a manažerské zkušenosti doložené praxí,
•   aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
•   morální bezúhonnost,
•   splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.). 

K přihlášce v českém nebo anglickém jazyce přiložte:
•   strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe,
•   doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a vědecké kvalifikaci,
•   seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
•   koncepci řízení pracoviště a směřování jeho další činnosti,
•   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
•   čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.

Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.
Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.          

Přihlášky musí být doručeny na sekretariát HÚ AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 nejpozději do 31. ledna 2022 do 15 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení ředitel.

Publikováno
14. 12. 2021
Zveřejnil
Barbora Kličková

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací