Prameny Krkonoš

konference, Pro veřejnost i odborníky
15. 9. 2021 – 16. 9. 2021
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, Dobrovského 3, Vrchlabí

Interdisciplinární mezinárodní vědeckou konferenci pořádá Historický ústav AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Správa Krkonošského národního parku.

Krkonoše jsou oblast poznamenaná částečnou ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné radikální politické a sociální transformace společnosti. Snahy o poznání a analýzu jejich historické a kulturní identity velmi komplikuje místní, jazyková a institucionální roztříštěnost informačních zdrojů. V důsledku této skutečnosti se i relativně nedávná historie Krkonoš částečně rozplývá do ztracena, obrysy našeho poznání jsou nejasné, rozostřené, interpretace pak obtížné a někdy i nemožné či dílčím způsobem sporné.

Program

Hlavní cíle konference jsou:

  • Analyzovat a interpretovat vybrané typy informačních zdrojů od „nejtypičtějších“ (jako např. archivní fondy, knihy, vzpomínky atd.) přes „neobvyklé“ typy pramenů (tedy takové, které běžná „velká“ věda často přehlíží, jako např. obecní věstníky), až po zcela atypické a zapomenuté (např. soukromé sbírky, ojedinělá čísla dobových časopisů apod.). Důraz bude kladen také na prameny „skryté“ za hranicemi ČR, a tedy obecně vzato složitěji přístupné.
  • Seznámit veřejnost (laickou i odbornou) s činností celé řady místních iniciativ, neziskových organizací a spolků, které se tématem dějin Krkonoš a místní vlastivědy zabývají. Tato cenná, mravenčí práce je vědeckým světem často zcela neprávem přehlížena a opomíjena. Na konferenci bude také možné realizovat vzájemnou výměnu zkušeností.
  • Výměna zkušeností s dalšími projekty obdobného typu, které se věnují / věnovaly odlišným geografickým oblastem (např. Šumava, Krušné hory atd.). Jsme přesvědčeni, že podobná výměna zkušeností a zpětná vazba může být velmi užitečná pro všechny strany.
  • Podrobit kritické analýze výpovědní hodnotu různých informačních zdrojů, zejména těch pod body 1 a 2 výše, a to primárně formou případových studií.

Konference bude realizována v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR, projektu č. DG20P02OVV010 „Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci“

Všechny události
konference, Pro veřejnost i odborníky
15. 9. 2021 – 16. 9. 2021
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, Dobrovského 3, Vrchlabí

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací