Migrační procesy a mobilita evropských Židů na přechodu od středověku k novověku

konference, Pro veřejnost i odborníky
14. 10. 2021 – 15. 10. 2021
virtuálně prostřednictvím platformy Zoom

Program     Resumé konferenčních příspěvků

Mezinárodní konferenci pořádá Historický ústav AV ČR

Konference je podpořena Akademií věd České Republiky v rámci Prémie Lumina quaeruntur – projekt LQ 300151901

Téma konference je zaměřeno na migraci židovského obyvatelstva ve střední Evropě během 15. a 16. století. V tomto období docházelo v řadě zemí souhrou různých činitelů k situacím, které jednotlivce i celé obce přinutily opustit domovy a hledat nové místo pro život. Diskutovány budou politické a společenské příčiny a důsledky těchto nucených migrací Židů v jednotlivých zemích, stejně jako na výrazné přesuny, které souvisely s vypovídáním Židů z celých oblastí. V tehdejší židovské společnosti však současně existoval přirozený pohyb lidí i transfer myšlenek a znalostí, jež se odehrávaly v rovině náboženské, kulturní a ekonomické (např. vzdělávání v ješivách, hebrejský knihtisk, mobilita židovských lékařů a dalších specialistů, či přenos znalostí úvěrování a bankovnictví). Také některé z těchto témat budou předmětem diskusí dvoudenního konferenčního setkání českých, rakouských, německých a polských historiků.

Konference se koná virtuálně prostřednictvím platformy Zoom.

Konferenční jazyky:
němčina, čeština


Programm​​​​​​​​​​​​​​     Zusammenfassung der Beiträge

Veranstalter:
Historisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik

Die Konferenz wird unterstützt von der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik im Rahmen Preises Lumina quaeruntur – Projekt LQ 300151901.

Das Thema der Konferenz ist auf die Migration der jüdischen Bevölkerung in Mitteleuropa im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts ausgerichtet. In dieser Zeit kam es in zahlreichen Ländern durch ein Zusammenspiel zahlreicher Faktoren zu Situationen, die Einzelpersonen und ganze Gemeinden zwangen, ihre Heimat zu verlassen und einen neuen Ort zum Leben zu suchen. Diskutiert werden die politischen und gesellschaftlichen Ursachen und Folgen dieser Zwangsmigration von Juden in den einzelnen Ländern, ebenso die deutlichen Ortswechsel, die mit der Ausweisung von Juden aus ganzen Gebieten zusammenhingen. In der damaligen jüdischen Gesellschaft gab es jedoch gleichzeitig eine natürliche Bewegung von Menschen und einen Transfer von Ideen und Kenntnissen, die sich auf religiöser, kultureller und wirtschaftlicher Ebene (z. B. Bildung in Jeschiwas, hebräischer Buchdruck, Mobilität jüdischer Ärzte und weiterer Fachleute bzw. Übertragung von Kenntnissen im Kredit- und Bankwesen). Auch diese Problematik wird Gegenstand unserer zweitägigen Konferenz tschechischer, österreichischer, deutscher und polnischer Historiker sein.

Konferenz findet sich im digitalen Modus per Zoom statt.

Všechny události
konference, Pro veřejnost i odborníky
14. 10. 2021 – 15. 10. 2021
virtuálně prostřednictvím platformy Zoom

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací