Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení dějin 19. století

Praha
+420 225 443 342

Odborné zaměření

koncepce Místa paměti, otázka geneze a vývoje historické paměti, pomníková kultura; vojenské a sociální dějiny 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století; problematika německého etnika v českých zemích, otázka kolektivních identit

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2008–2011: magisterské studium (Mgr.), obor Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Místa paměti bitvy u Chlumce: pomníky, na které se „nezapomíná“ / The memory places of the battle of Kulm

2011–2015: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Válečné pomníky a historická paměť. K recepci sepulkrálně-militárních památek v českých zemích z válek mezi lety 1757–1914 / Military monuments and Historical Memory. Toward the reception of sepulchral-military monuments of Wars between 1757 and 1914 in the Czech Lands

Zahraniční stáže a stipendia

3–9/2018: Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte; Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníku
11/2019: Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte; Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníku

Tuzemské granty a významné projekty

2010–2015: Edvard Beneš, Němci a Německo / Edvard Beneš, Germans, Germany, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/10/1273, člen týmu, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

2013–2015: Památky německého turnerství v Čechách / Monuments of German Turnenschaft in Bohemia, poskytovatel: GA UK, č. 140213/2013, řešitel, příjemce: Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2014–2016: Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky, Constructing National Identity: State Holidays in the First Czechoslovak Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 14-12289S, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, spolupříjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

2017–2019: Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století / The realms of memory in the shaping of modern Czech society in the 19th and in the early 20th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-11309S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Metropolitní univerzita Praha (2017–2018)
Univerzita Karlova Praha, FFabula (2013–2019)

Členství v redakčních radách

redaktor časopisu BELLUM 1866

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Společnosti pro výzkum dějin vojenství (od 2019)

Významná ocenění

2019: Cena Miroslava Ivanova (kategorie II. Díla autorů literatury faktu) za knihu Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

2020: Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky, významné ocenění Akademie věd České republiky

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací