The Institute of History, Czech Academy of Sciences

Centre of Legal-Historical Studies

A joint workplace of the Institute of History of the CAS, v. v. i. and the Faculty of Law of CU commenced its activities on 1st January 2007. Building on the previous cooperation, it conducts mutual research of constitutional legal history including the publication of the relevant sources.


Director:

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

Contact:

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 76, 190 00 Praha 9
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
E-mail: nemecek@hiu.cas.cz  

 

 PUBLICATIONS

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/1. (1944)
Eds.: Jan Němeček, Ivan ©»ovíček - Helena Nováčková - Jan Kuklík a Jan Bílek
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR 2015, 838 s.   Annotion   

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.2. (červenec-prosinec 1943)
Eds.: Jan Němeček, Ivan ©»ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík a Jan Bílek.
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2013, 589 s.  Annotion   

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.1. (leden-červen 1943)  
Eds.: Jan Němeček, Ivan ©»ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík a Jan Bílek.
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2012, 492 s.  Annotation 
 
Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně II. (1942)
Eds.: Jan Němeček, Ivan ©»ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek
Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2011, 852 s.  Annotation  english  

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940-1941)
Eds.: Jan Němeček, Ivan ©»ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík
Praha, Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2008, 877 s.