The Institute of History, Czech Academy of Sciences

Prameny k českým dějinám raného novověku


Documenta res gestas Bohemicas saeculi XVI-XVIII. illustrantiařada A - Život veřejný (series A - Vita publica):A. I Právo a ústavní zřízení (Iura et constitutiones) 
      - edice Moravské zemské zřízení z roku 1545 
      - edice Ctibor Tovačovský z Cimburka: Tovačovská kniha

A. II Politika (Politica): edice fondu Historica Třeboň
      - sv. I/1. Písemnosti z let 1526-1540 
      - sv. I/2. Písemnosti z let 1541-1547