The Institute of History, Czech Academy of Sciences

SLAVÍČEK Jan, PhDr., Ph.D.Managing Editor of the Czech Historical Review

Research employee of the Department of the 20th Century History
 

Principal Investigator of the project NAKI II No. DG20P02OVV010 [2020-2022] – Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci / Historical sources of Krkonoše: Development of a system of record keeping, processing and presentation of (historical) sources for the history and for the culture of Krkonoše and its use in research and in education

Principal Investigator of the project GA ČR Reg. No. 20-15238S [2020-2022] – Družstevnictví a politika za první Československé republiky / Cooperative Movement and Politics in the First Czechoslovak Republic
Družstevnictví a politika za první Československé republiky


Email: slavicek@hiu.cas.cz
Tel: +420 225 443 337


Professional Focus
20th century economic and social history (trade, cooperatorship), theory and criticism of totalitarianism


Education completed
1997-2005: Masters degree, Charles University in Prague, Faculty of Arts, subject of study History – Political Science. Masters thesis:  Sociakol – the Cooperative for Settling of Border Areas
2007-2015: PhD. degree, Charles University in Prague, Faculty of Arts, subject of study Modern social and economic history. Dissertation thesis: From the Wold of Business to the World of Planned Distribution. A Look into the Development of Czech Consumer Cooperatives: 1945 – 1956 (Ústí nad Labem Region)


Studies abroad, study stays, scholarships etc.
2000: Freie Universität Berlin (Berlin Free University), 1 semester, Erasmus/Socrates Programme


Grants, Projects
2016: Co-researcher, Projects „Public Relations and Marketing in Museum Management“ and „Public Administration and Museum Management”,  Ministry of Culture, Czech Republic, Educational grant projects „Support of Educational projects in Museum Management” and „Educational Activities in the Field of Museum Management Supporting the Development of School Educational Programs and Lifelong Education in Higher Education“

2016-2017: The „Včela“ Cooperative 1905-1938 (Družstvo Včela v letech 1905-1938). Grant of Josef Hlávka Foundation, Czech Republic

2017: Co-researcher, Projects „UNESCO Heritage Sights around us (Památky UNESCO kolem nás)“, „European Wars of the 19th and 20th Century in Czech Museums (Evropské válečné konflikty 19. a 20. století v českých muzeích)“ and „The Basics of PR and Marketing in Museums (Základy muzejního PR a marketingu)“, Ministry of Culture, Czech Republic, Educational grant projects „Support for UNESCO Sights (Podpora pro památky UNESCO)“ and „Support of Educational Projects about Museums (Podpora projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v muzejnictví)“


Teaching
College of International and Public Relations in Prague (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha)
Charles University in Prague, Faculty od Arts


Editorial activities
2010-2013: Executive redakteur of science journal Historical Sociology (Historická sociologie)
2019- : Managing Editor of the Czech Historical Review (Český časopis historický)