The Institute of History, Czech Academy of Sciences

Economic history

Est. 1. April 1978, it covers the Czech and European economic development of the 19th and 20th centuries, with occasional trips back in history. Published irregularly, mostly in Czech. English summaries.

Published by:
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha
The Institut of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Address:
Reální 5, 701 03 Ostrava

Journal Economic History is distributed since the Nr. 27/2 by:

Distribution:
Mgr. Jakub Varga, Ph.D.
Tel: +420 597 091 804,
Email: jakub.varga@osu.cz

Purchase/subscription:
Univerzitní knihkupectví Ostravské univerzity Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1
Tel: 597 092 093, 597 092 095, e-mail: univerzitni.knihkupectvi@osu.cz
web: https://knihkupectvi.osu.cz/


Editor-in-chief:
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)

Members of editorial board:
doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha)
Mgr. Michaela Závodná (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie FF UPOL, Olomouc)
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha)


Editorial Board:
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (České vysoké učení technické, Praha)
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. Ing. Václav Průcha, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Praha)
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava, Slovensko)
PhDr. Vladislav Lacina, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Jaroslav Láník, CSc. (Vojenský ústav, Praha)


Contents:
No. 22, No. 23, No. 24No. 25/1, No. 25/2, No. 26/1, No. 26/2, No. 27/1