The Institute of History, Czech Academy of Sciences

Economic history

Est. 1. April 1978, it covers the Czech and European economic development of the 19th and 20th centuries, with occasional trips back in history. Published irregularly, mostly in Czech. English summaries.

Published by:
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha
The Institut of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Adress:
Reální 5, 701 03 Ostrava

Journal Economic History is distributed since the Nr. 27/2 by:
Ing. Yvetta Jurová
Tel.: +420 597 091 804
E-mail: yvetta.jurova@osu.cz


Editor-in-chief:
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)

Members of editorial board:
doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha)
Mgr. Michaela Závodná (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie FF UPOL, Olomouc)
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha)


Editorial Board:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (HÚ, Praha; FF UK, Praha)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (FF UK, Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (FF UK, Praha)
PhDr. Vlastislav Lacina, CSc. (emeritní, dříve HÚ, Praha)
PhDr. Jaroslav Láník, CSc. (VÚ, Praha)
prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. (FF OU, Ostrava)
prof. Ing. Václav Průcha, CSc. (emeritní, dríve VŠE, Praha)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (FF UK, Praha)
† prof. PhDr. Alice Teichová (emeritní, dříve University of Cambridge)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (FF OU, Ostrava)
prof. PhDr. Marcela Efmertová, Ph.D. (FEL, ČVUT, Praha)
doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (FF MU, Brno)
PhDr. L´udovít Hallon (HÚ SAV, Bratislava - SVK)
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (FF OU, Ostrava)
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (FF UK, Praha)
prof. PhDr. Václav Matoušek, Ph.D. (FHS UK, Praha)
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (FF UK, Praha)
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (FF UK, Praha)
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (FF UK, Praha)


Contents:
No. 22, No. 23, No. 24No. 25/1, No. 25/2, No. 26/1, No. 26/2, No. 27/1