The Institute of History, Czech Academy of Sciences

Economic history

Est. 1. April 1978, it covers the Czech and European economic development of the 19th and 20th centuries, with occasional trips back in history. Published irregularly, mostly in Czech. English summaries.

Since 2020 journal is published and distributed by:
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědeckého spolku
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
www: http://shsd.fel.cvut.cz/


Editor-in-chief:
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)

Members of editorial board:
doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha)
Mgr. Michaela Závodná (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie FF UPOL, Olomouc)
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha)


Editorial Board:
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (České vysoké učení technické, Praha)
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. Ing. Václav Průcha, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Praha)
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava, Slovensko)
PhDr. Vladislav Lacina, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Jaroslav Láník, CSc. (Vojenský ústav, Praha)


Contents:
No. 22, No. 23, No. 24No. 25/1, No. 25/2, No. 26/1, No. 26/2, No. 27/1