The Institute of History, Czech Academy of Sciences

Doc. PhDr. Jan NĚMEČEK, DrSc. 

next:

* Občan aristokrat. Slasti a strasti české šlechty. ČT 2
   Ta naše povaha česká. Záznam zde
* 1. září 1939 - 60 let od vpádu nacistického Německa na území Polska. Radio.wave
   - záznam zde
* Volá Londýn - ČT24 Historie.cz
* Případ Fierlinger - ČT24 Historie.cs
* Чехословацкое правительство в изгнании: нелегкий путь к признанию.
   (Československá exilová vláda: nelehká cesta k uznání)
ČR7 Radio Praha (ruské
    vysílání)
* Česko si připomíná výročí nacistické okupace - ČR
* Чехословацкое правительство в изгнании: на связи без связи? 
   ČR7 Historické procházky (ruské vysílání)
* Protektorátní prezident - Emil Hácha. ČT24 Historie.cs
* Vzpoura v Cholmondeley - ČT24 Historie.cs
* Reflexi české historie v zahraničí je možné zlepšit ČR Praha
* Zájem o historii mile překvapil. Benešovský deník
* Atentát na zastupujícícho říšského protektora Reinharda Heydricha
  
- Rádio Česko - Kronika (27. 5. 2012)
* 70 let od vyhlazení Ležáků ČT 24 - Zpravodajství