Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Práce v oborových komisích a národních komitétech


Pracovníci ústavu se účastní práce v dvou- a třístranných oborových komisích: 

- česko-slovenské
- česko-rakouské
- polsko-české (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe)
- česko-rumunské
- česko-slovensko-francouzské česko-francouzské,

  které se mimo jiné věnují přípravě mezinárodních setkání.Na půdě ústavu působí také

Český národní komitét historiků,

Česko-slovenská komise historiků,

Český národní komitét balkanistů.
Ústav je rovněž sídlem
 Česko-ruské komise historiků a archivářů.